Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Hestekræfter og Line Hummel. Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra Hestekræfter v/Line Hummel l, CVR nr. 40771646, c/o Line Hummel, Vibesøvej 3, 4000 Roskilde. Mail: line@hestekraefter.com.

Fortrolighed:

Hestekræfter behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Hestekræfter i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hestekræfter deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Hestekræfter videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Hestekræfter. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Hestekræfter, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de aftalte angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Hestekræfter, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Hestekræfter, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Livedage kan i forbindelse med uforudsete hændelser blive afholdt live online.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aalborg.