FORSKNINGSRESULTATER

>Hvad sker der i en teenagers hjerne

Interview af Ann E. Knudsen cand. mag. I dansk psykologi

>Hjernens evolution:

Hjernemadsen Peter Lund Madsen bog ”Frihedens pris”.

>Om unges alkoholkultur

Bliver T1 teenagere så endnu mere stigmatiseret i deres ungdom?

>Høj dødelighed blandt unge med Diabetes T1

>Uforklarlig stigning i antallet af T1-børn

>Sund livsstil kan hæmme udviklingen af følgesygdomme

Vil du være med til at give unge teenagere med Diabetes T1 en bedre livskvalitet?

Flere unge får konstateret Diabetes Type 1 og tallet er stadig stigende. Der er endnu ingen, der ved hvorfor dette sker, men alle er enige om, at det er livsnødvendigt at passe sin diabetes, hvis man skal undgå følgesygdomme.

Der er en forhåbning om, at følgesygdommene vil blive færre, da der er så mange gode produkter på markedet, sammenlignet med tidligere.

Men faktum er; at alle hjælpemidler stadig kræver, at brugeren vælger at tage hensyn til sin diabetes. Der er ingen midler på markedet, der overtager din insulinproduktion, så brugeren bare kan leve sit liv, som man vil. Derfor er det nødvendigt at man, med Diabetes Type 1, vil leve sit liv med sygdommen som ens ven, og at man vil tage ansvar for sig selv og sit helbred.

Her ser jeg en gruppe teenagere, der kunne falde igennem, fordi der ikke er en direkte konsekvens, ved ikke at passe sin sygdom, lige nu og her, men følgesygdommene som voksen, kan til gengæld være invaliderende og i værste fald forsage dødsfald. Jeg ved, at teenagere slet ikke er klar mentalt, til at tænke konsekvens, fordi hele deres hjerne og krop er programmeret til at flyve fra reden og finde ny kommende partner, nye græsgange. Derfor er det vigtigt med et stærkt fundament, en stærk selvfølelse og et stærkt selvværd.

Statistikkerne viser ydermere at dødsfald for unge med Diabetes er tre gange større, end for resten af Danmarks unge.

Som mor til en teenager, der fornyligt har fået konstateret diabetes Type 1, føler jeg, at dette er en gruppe, der skal have hjælp til at ville elske sig selv og sin krop, for kun derfor, vælger de at passe på sig selv hele livet.

Formålet med projektet.

De unge teenagere skal få oplevelsen af, at leve med T1 ikke bliver en forhindring i deres liv.

De skal få en følelse af, at deres oplevelser har gjort dem stærkere og give dem mod til at møde nye udfordringer, fordi de ved, at de er stærke mennesker, som har fået øje på egne styrker og kvaliteter. De skal vide, at det at leve med en sygdom, ikke behøver at gøre dem svagere, men kan gøre dem stærkere.

Projektet skal styrke deres selvværd og give dem øvelser, der giver dem en større selvfølelse. En selvfølelse der bliver forankret i deres selv, så livet kan leves med en tro på at kunne mestre livet. Deres selvværd og deres selvfølelse er indgangen til selvkærlighed.

Som T1 er det vigtigt at have lyst til at passe på sig selv.

De unge skal have lyst til at tage de hensyn, de er nødt til at tage, for at leve med T1 uden evt. følgesygdomme. Vi kan ikke få dem til at passe på sig selv med forbud og advarsler, måske for en tid, men det er  ikke holdbart i længden. Det vil i sidste ende ikke blive overholdt igennem denne teenage-periode, hvor alle andre frustrationer, valg af uddannelse, venner og kærester vil være de største livsopgaver de unge står over for. Teenagealderen er en sårbar periode, og for et barn med T1 har det store konsekvenser, hvis de vælger ikke at passe deres diabetes.

Når de unge ved, at de er helt rigtige, lige netop som de er, kan de styrke deres selvværd, styrke deres livsmestring og ønsket om at passe på sig selv kommer indefra.

Derfor er det en vigtig ungegruppe at arbejde med. Medicinen kan ikke stå alene i deres behandling, fordi så vil de unge være afhængig af deres forældre eller noget personale for at tage vare på sig selv. Selvom det er dejligt, som forælder at være uundværlig, så er det alle forældres ønske, at deres barn skal mestre livet og elske livet.